ราคา

ในการตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ กรุณาระบุจำนวน URL ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ
ในการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ ให้บวกจำนวนของ port ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะ
SMS แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย US $0.20

ตัวแทนจำหน่าย